דירות בנצרת מכונס נכסים

רון אברמוב ושות' משרד עורכי דין

30.8.22

- הצעות לרכישת הנכס, חתומות ע"י המצע בנוסח שייערך

ע"י הח"מ וערבות בנקאית צמודה למדד המחירים לצרכן

ושאינה מוגבלת בזמן או שיק בנקאי בשיעור 10% מערך ההצעה לפקודת הח"מ,

תוגשנה למשרד עו"ד תחסין עוואד בכפר יאסיף

ו/או למשרד עו"ד רון אברמוב ברחוב המגינים 53 חיפה

עד ולא יאוחר מיום 30/08/2022 בשעה 12:00

- לקבלת תיק למתעניין הכולל טופס הצעה

והסכם מכר עליו יידרש המציע לחתום,

יש לפנות למשרדי הח"מ: 

- תחסין עוואד, עו"ד, כונס נכסים

טל: 04-9563575

מייל: younis@awad.co.il

- רון אברמוב, עו"ד, כונס נכסים,

טל: 04-8517505

מייל: gal@avlaw.co.il

למידע נוסף

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל גל מרון אברמוב ושות' משרד עורכי דין בטלפון 04-8517505

המכירה הסתיימה

4 פריטים
אני מעוניין לקבל מבית המכירות רון אברמוב ושות' משרד עורכי דין התראות על מכירות חדשות
מאשר
נגישות
menu