דירות בחיפה מבא כח

רון ברנט ושות' | משרד עורכי דין

22.5.22

- הצעות לרכישת הדירות ניתן להגיש בכתב למשרד הח"מ,

עד לא יואחר מיום 22/5/2022

- לבירור מועד ביקור בנכס ניתן לפנות לח"מ.
- להצעות יצרף כל מציע המחאה בנקאית לפקודת הח"מ,
"עוה"ד רון ברנט", בגובה 5% מסכום ההצעה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות:
- רון ברנט, עו"ד,
טל: 04-8660777

לפרטים נוספים

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל רון ברנט, עו"ד ונוטריון מרון ברנט ושות' | משרד עורכי דין בטלפון 04-8660777

המכירה הסתיימה

2 פריטים
אני מעוניין לקבל מבית המכירות רון ברנט ושות' | משרד עורכי דין התראות על מכירות חדשות
מאשר