חנויות בבאר שבע מכונס נכסים

20.6.22

- את הנכס ניתן לראות בתאום מראש עם מי מכונסי הנכסים
- הצעות תוגשנה בכתב בשקלים בלבדובמעטפה סגורה
לאחר ממשרדי כונסי הנכסים הח"מ,
עד ליום 20/06/2022 בשעה 18:00,
תוך פירוט שם, מספר ת.ז , מען המציע וכתובת המייל כפי שיופיעו בחוזה המכר,
אשר ייערך על ידי כונסי הנכסים.

לפרטים נוספים וזמני ביקור בנכס ניתן לפנות:
- עו"ד לימור אביטן
 טל: 08-6655655
מייל: limor@ca-adv.co.il
- עו"ד דן איתן סולקין
 טל 08-6239871
מייל:  eitansulkin@gmail.com

למידע נוסף

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד לימור אביטן מלימור אביטן - חן אביטן | משרד עורכי דין בטלפון 076-5384279

המכירה הסתיימה

2 פריטים
אני מעוניין לקבל מבית המכירות לימור אביטן - חן אביטן | משרד עורכי דין התראות על מכירות חדשות
מאשר