נכסי מקרקעין בחולון מעיזבון

מנשה יהודה משה | משרד עורכי דין

29.9.22

- הצעות בכתב יש להגיש עד ליום 29/09/2022 בשעה 18:00

במשרד מנהל העיזבון, עו"ד שמואל צברי ועותק למנהל העיזבון הנוסף,

עו"ד מנשה יהודה משה (להלן"מנהלי העיזבון)

- על המציע לפרט את שמו המלא,
מס' ת.ז או מספר רישום תאגיד ומענו, וכן את הסכום המוצע
לרכישת "בית המגורים" ו/או "המגרש".
- המעוניין להגיש הצעה מוזמן לקבל מאת מנהל העיזבון
עותק שומה עדכנית של "בית המגורים" ו/או "המגרש" ללא שיווי.

לפרטים נוספים ניתן לפנות:
- עו"ד שמואל צברי
הרצל 33 פתח תקווה
טל: 03-9316524
- עו"ד מנשה יהודה משה
דרך בגין 37 ת"א
טל: 03-5013399

למידע נוסף

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד מנשה יהודה משה ממנשה יהודה משה | משרד עורכי דין בטלפון 03-5013399

המכירה הסתיימה

1 פריטים
אני מעוניין לקבל מבית המכירות מנשה יהודה משה | משרד עורכי דין התראות על מכירות חדשות
מאשר
נגישות
menu