נחלה באביחיל מכונס נכסים

18.1.22

- לתיאום ביקור בנחלה, ולקבלת נוסח חוזה רכישה

וטופס הצעה עליהם יידרש המציע לחתום ופרטים נוספים

יש לפנות לע"ד שגיא חיים לוריא ממשרד הח"מ כונס הנכסים,

ולנר ושות', עורכי דין ונוטריון,

היצירה 3 רמת גן במייל: sapyh@welner-law.co.il

או בטלפון: 03-5019005 או בפקס: 03-5019003
- הצעות יש להגיש למשרד הח"מ, על גבי טופס ההצעה,
חוזה הרכישה ונספחיו, עד ליום 18/01/2022 לא בשבת
לטובת כונס הנכסים - עו"ד שחר ולנר, בסכום של 10% מגובה ההצעה.
- הח"מ אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא
- תתבצע התמחרות בין המציעים ביום 20/01/2022 בשעה 11:00 במשרד הח"מ.

לפרטים נוספים

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל שגיא חיים לוריא מולנר משרד עורכי דין בטלפון 03-5019005

המכירה הסתיימה

4 פריטים
אני מעוניין לקבל מבית המכירות ולנר משרד עורכי דין התראות על מכירות חדשות
מאשר