2 נכסים מעיזבון

יום חמישי, 14.10.21, 18:00 (שעון ישראל)

- ניתן להגיש הצעה לכל נכס בנפרד ו/או לכל הנכסים ביחד
ניתן לקבל פרטים במשרד עו"ד אבי זילברפלד.
- הצעות בכתב לרכישת נכס,
יש להגיש למשרד הח"מ עד ליום 14/10/2021 בשעה 18:00,
בצירוף שיק בנקאי לפקודת הח"מ בשיעור 10% מגובה ההצעה.
- מציע שהצעתו תתקבל יחתום על הסכם המכר בנוסח שהוכן.
מציע שיחזור בו לאחר שהצעתו תתקבל, השיק שנתן - יחולט.

לפרטים נוספים

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל אבי זילברפלד, עו"ד מאבי זילברפלד | משרד עורכי דין ונוטריון בטלפון 03-5753443

להשתתפות במכירה -  כניסה  /  הרשמה

2 פריטים
אני מעוניין לקבל מבית המכירות אבי זילברפלד | משרד עורכי דין ונוטריון התראות על מכירות חדשות
מאשר