יהודה דנינו | עורך דין

ת.ד. 5151 כפר חסידים 20400

אני מעוניין לקבל מבית המכירות יהודה דנינו | עורך דין התראות על מכירות חדשות
מאשר

צור קשר עם המוכר
טלפון
 
כתובת מייל
052-2845649 (לא בשבת)
04-9849399 :פקס


מעוניין לקבל התראה על מכירות חדשות של יהודה דנינו | עורך דין?  הגדרת התראות

מכירות שהסתיימו

יהודה דנינו | עורך דין

5.4.20
תאריך אחרון להציע הצעות - משק עזר ובית מגורים במושב כפר חסידים מעיזבון
בית צמוד קרקע בשטח של כ- 5 דונם לערך (מהם כ- 4 דונם קרקע חקלאית), במושב כפר חסידים (להלן: "הממכר"). תתקיים התמחרות אינטרנטית