יצחק עובדיה | משרד עורך דין

רחוב הרצל 91 בית צרפתי, ראשון לציון

אני מעוניין לקבל מבית המכירות יצחק עובדיה | משרד עורך דין התראות על מכירות חדשות
מאשר

צור קשר עם המוכר
טלפון
 
כתובת מייל
077-8228224
פקס: 077-8228226


מעוניין לקבל התראה על מכירות חדשות של יצחק עובדיה | משרד עורך דין?  הגדרת התראות

מכירות שהסתיימו

יצחק עובדיה | משרד עורך דין

15.1.20
דירת מגורים ביבנה מעיזבון
הזמנה להגיש הצעות לרכישת זכויות החכירה מהוונת בנכס הנמצא ברחוב הכלנית ביבנה