אבידן, פריינטי משרד עורכי דין

רח' יגיע כפיים 1, תל אביב 6777885

אני מעוניין לקבל מבית המכירות אבידן, פריינטי משרד עורכי דין התראות על מכירות חדשות
מאשר

צור קשר עם המוכר
טלפון
 
כתובת מייל
03-7441080
03-7441046 פקס


מעוניין לקבל התראה על מכירות חדשות של אבידן, פריינטי משרד עורכי דין?  הגדר התראות

מכירות שהסתיימו

אבידן, פריינטי משרד עורכי דין

8.12.20
ישראל
התמחרות אינטרנטית - דירה בתל אביב במסגרת הליך בבית משפט
מוזמנת בזאת הצעות לרכישת זכויות בעלות בדירת מגורים, הנמצאת ברח' צביה לובטקין  תל אביב