PASAREL

חיים לבנון 18, נווה איתמר, נתניה

אני מעוניין לקבל מבית המכירות PASAREL התראות על מכירות חדשות
מאשר

בית המכירות פסרל בניהולם של מוטי, אדם ותום סנדר נוסד ב-1986 ועורך מכירות פומביות מ-2014.

בית המכירות מקיים כ 5 מכירות בשנה עם 400 פריטים במכירה ומתמחה ביודאיקה, כלי כסף, תכשיטים, אומנות, פריטי אספנות, אומנות דקורטיבית ועתיקות.


צור קשר עם בית המכירות
טלפון
כתובת מייל
אתר


מעוניין לקבל התראה על מכירות חדשות של PASAREL?  הגדר התראות

המכירות הקרובות

החנות של PASAREL

מכירות שהסתיימו

PASAREL

20.4.21
ישראל
אמנות, תכשיטים, כלי כסף, יודאיקה, אספנות ועוד...

PASAREL

23.2.21
ישראל
אמנות, תכשיטים, כלי כסף, יודאיקה, אספנות ועוד...

PASAREL

29.12.20
ישראל
אמנות, תכשיטים, כלי כסף, יודאיקה, אספנות ועוד...

PASAREL

19.11.20
ישראל
אמנות, כלי כסף, תכשיטים, יודאיקה, אספנות ועוד...

PASAREL

24.9.20
ישראל
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, נומיסמטיקה, אספנות ועוד.....

PASAREL

12.8.20
ישראל
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, נומיסמטיקה, אספנות ועוד.....

PASAREL

2.7.20
ישראל
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, אספנות ועוד.....

PASAREL

27.5.20
ישראל
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, אספנות ועוד...

PASAREL

13.4.20
ישראל
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, אספנות ועוד...

PASAREL

25.2.20
ישראל
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, אספנות, ועוד...

PASAREL

27.1.20
ישראל
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, שעונים, תכשיטים, אספנות ועוד...

PASAREL

19.12.19
ישראל
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, אספנות ועוד. . .

PASAREL

27.11.19
ישראל
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, שעונים, אספנות, ועוד...

PASAREL

30.10.19
ישראל
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, אספנות ועוד...

PASAREL

12.9.19
ישראל
אמנות, כסף, יודאיקה, תכשיטים, נומיסמטיקה, אספנות ועוד...

PASAREL

8.8.19
ישראל
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, נומיסמטיקה, תכשיטים, אספנות ועוד...

PASAREL

27.6.19
ישראל
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, נומיסמטיקה, תכשיטים, אספנות ועוד...

PASAREL

27.5.19
ישראל
אמנות, תכשיטים, כלי כסף, יודאיקה, נומיסמטיקה, אספנות ועוד...

PASAREL

15.4.19
ישראל
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, אספנות ועוד...

PASAREL

25.2.19
ישראל
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, נומיסמטיקה, אספנות ועוד...

PASAREL

24.1.19
ישראל
אמנות, כלי כסף, שעונים, יודאיקה, תכשיטים, אספנות ועוד....

PASAREL

17.12.18
ישראל
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, נומיסמטיקה, אספנות ועוד...

PASAREL

21.11.18
ישראל
אמנות, תכשיטים, כלי כסף, יודאיקה, נומיסמטיקה, אספנות ועוד...

PASAREL

16.10.18
ישראל
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, נומיסמטיקה, אספנות ועוד...

PASAREL

13.8.18
ישראל
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, אספנות ועוד...

PASAREL

26.6.18
ישראל
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, נומיסמטיקה, אספנות ועוד....

PASAREL

7.5.18
ישראל
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, נומיסמטיקה, אספנות ועוד....

PASAREL

13.3.18
ישראל
אמנות, כלי כסף, תכשיטים, יודאיקה, אספנות, נומיסמטיקה ועוד...

PASAREL

23.1.18
ישראל
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, אספנות, נומיסמטיקה ועוד...

PASAREL

7.12.17
ישראל
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, נומיסמטיקה, אספנות ועוד...

PASAREL

8.11.17
ישראל
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, נומיסמטיקה, אספנות ועוד...

PASAREL

13.9.17
ישראל
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, נומיטסמטיקה, אספנות, ועוד....

PASAREL

2.8.17
ישראל
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, נומיסמטיקה, תכשיטים ועוד...

PASAREL

6.7.17
ישראל
כלי כסף, אמנות, יודאיקה, אספנות, תכשיטים, נומיסמטיקה ועוד...

PASAREL

23.5.17
ישראל
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, נומיסמטיקה, תכשיטים, אספנות ועוד...

PASAREL

19.4.17
ישראל
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, נומיסמטיקה, אספנות ועוד...

PASAREL

27.3.17
ישראל
אמנות, כלי כסף, תכשיטים, יודאיקה, נומיסמטיקה, אספנות ועוד...

PASAREL

23.2.17
ישראל
מכירה אינטרנטית מבוססת זמן - נומיסמטיקה, כלי כסף, יודאיקה, ספרים, אמנות, תכשיטים ועוד...

PASAREL

6.2.17
ישראל
אמנות, כלי כסף, יואדיקה, נומיסמטיקה, תכשיטים, עתיקות, אספנות ועוד...

PASAREL

28.12.16
ישראל
מכירה אינטרנטית מבוססת זמן
כלי כסף, תכשיטים, אמנות, יודאיקה, נומיסמטיקה, אספנות ועוד...

PASAREL

5.12.16
ישראל
מכירה מס' 18
אומנות, עתיקות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, נומיסמטיקה, אספנות ועוד...

PASAREL

31.10.16
ישראל
מכירה פומבית מבוססת זמן

PASAREL

28.9.16
ישראל
אומנות, כלי כסף, יודאיקה ואספנות

PASAREL

24.8.16
ישראל
מכירה מבוססת זמן - אמנות, יודאיקה, ספרים, כלי כסף, תכשיטים, אספנות ועוד...

PASAREL

3.8.16
ישראל
אומנות, כלי כסף, יודאיקה ואספנות

PASAREL

23.6.16
ישראל

מכירה מבוססת זמן

אומנות, יודאיקה, תכשיטים, כלי כסף, נומיסמטיקה ועוד...

PASAREL

31.5.16
ישראל
אומנות, כלי כסף, יודאיקה ואספנות

PASAREL

6.4.16
ישראל
אומנות, כלי כסף, יודאיקה ואספנות

PASAREL

9.2.16
ישראל
אומנות, כלי כסף, יודאיקה ואספנות

PASAREL

9.12.15
ישראל
אומנות, כלי כסף, יודאיקה ואספנות

PASAREL

9.11.15
ישראל
אומנות, תכשיטים, כלי כסף, יודאיקה, נומיסמטיקה ואספנות

PASAREL

17.9.15
ישראל
אומנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, נומיסמטיקה ואספנות

PASAREL

13.7.15
ישראל
אומנות, כלי כסף, יודאיקה, שנהב ואספנות

PASAREL

19.5.15
ישראל
כלי כסף, פרטי אספנות, יודאיקה ותכשיטים