הטכניון | מכון טכנולוגי לישראל | אגף רכש ומכרזים

אני מעוניין לקבל מבית המכירות הטכניון | מכון טכנולוגי לישראל | אגף רכש ומכרזים התראות על מכירות חדשות
מאשר

צור קשר עם המוכר
טלפון
כתובת מייל
אתר


מעוניין לקבל התראה על מכירות חדשות של הטכניון | מכון טכנולוגי לישראל | אגף רכש ומכרזים?  הגדרת התראות

מכירות שהסתיימו

הטכניון | מכון טכנולוגי לישראל | אגף רכש ומכרזים

3.1.21
תאריך אחרון להציע הצעות - זכויות בנכס בתל אביב מהטכניון בנווה שאנן
הטכניון עורך מכרז פומבי מקוון מס' 201920070 למכירת זכויות בנכס ברחוב ליסין 14 פינת רחוב הלסינקי 22 בתל אביב