רשימת המוכרים

להלן רשימת כונסי הנכסים המשתמשים במערכת בידספיריט לעריכת מכרזים לרכבים