תאריך אחרון להציע הצעה - דירת דופלקס פנטהאוס בחיפה מנאמן (123)
20.12.22

כל מציע רשאי להגיש הצעתו ביחס לאחת או יותר מהדירות הנ"ל, על ההצעות המוגשות להתייחס לכל דירה בנפרד.
לצורך הגשת הצעה יש להעביר לידי הנאמנים עו"ד ארז חבר, עו"ד ליאור מזור ועו"ד רון חכים את המסמכים הבאים ו זאת לא יאוחר מיום 20/12/2022 בשעה 18:00:
  • טופס הצעה חתום ומאומת ע"י עו"ד/רו"ח - ככל שמבוקש להציע הצעה בגין יותר מנכס אחד, יש להגיש טופס הצעה נפרד ביחס לכל אחד מהנכסים.
  • חוזה מכר הדירה חתום בכל אחד מהעמודים.
  • אסמכתא בדבר ביצוע העברה בנקאית בסך של 10% מגובה ההצעה – לחשבון מספר 338331 בבנק הפועלים בע"מ (12), סניף 472 (לפקודת 'מחאמיד תופיק – חברה לבנין ופיתוח בע"מ)
ביקור בנכס ייערך ביום 30/11/2022 בין השעות 09:00-10:00 בתיאום מראש (מול גב' שחר גיל-בר ממשרד עו"ד ארז חבר בדוא"ל shacharg@apm.law).

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל שחר בר-גיל מעמית, פולק, מטלון ושות' | משרד עורכי דין בטלפון 03-5689022

דירת פנטהאוז דופלקס -דירה מס': 123, חיפה, ברחוב יציאת אירופה 4-6

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירת פנטהאוז דופלקס -דירה מס': 123
ישוב חיפה
שכונה פרויקט "מגדל אירופה"
כתובת ברחוב יציאת אירופה 4-6
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 20.12.22, 18:00
גוש 10906
חלקה 203
חניה יש
מחסן יש
הערות הדירות מצויות בקומות 21-22
לכל דירת פנטהאוז
יוצמדו מחסן
ושני מקומות חניה

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu