בית בקרית עקרון מכונס נכסים
חיים אוחיון | משרד עורכי דין
2.8.22

- הצעות ךרכישץ הבית תוגשנה בכתב, עפ"י נוסח הצעה המצוי במשרד הח"מ,

בצירוף המחאה בנקאית לפקודת לשכת ההוצאה לפועל,

בשיעור של 10% מגובה ההצעה

וזאת עד ליום 02/08/2022 בשעה 12:00

- על המציע שהצעתו תתקבל לחתום על חוזה מכר בנוסח

שייערך ע"י כונסי הנכסים ויימסר למציעים


לפרטים נוספים ובירור מועדי ביקור בנכס ניתן לפנות:

- חיים אוחיון, עו"ד,

טל: 08-9966119

מייל: chaimoh@017.net.il

- גיא אבידן, עו"ד,

טל: 03-6289999

מייל: office@avidan-law.com

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל חיים אוחיון מחיים אוחיון | משרד עורכי דין בטלפון 08-9966119

בית צמוד קרקע, רחוב יורדי הסירה 8

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס בית צמוד קרקע
כתובת רחוב יורדי הסירה 8
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 2.8.22, 12:00
גוש 4540
חלקה 28
תת חלקה 1
גודל 77 מ"ר
הערות גודל של כ-77 מ"ר
ולו צמודה קרקע
בגודל כ- 308 מ"ר
הכל כרשום בנסח טאבו

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא