דירה בירושלים מעיזבון
11.8.22

- לבירור מועדי ביקור בדירה וכן לקבלת טופס הצעה,

נוסח הסכם מכר ופרטים נוספים

יש לפנות לאלדר שוחטמן ב"כ מנהלת העיזבון

בטלפון: 02-6259333

מייל: es@dinveod.com

- הצעות יש להציג בכתב בלבד על גבי טופס הצעה

בנוסח שניתן לקבלו במייל, את טופס ההצעה,

לרבות הסכם המכר אותו יידרש המציע לצרף להצעתו כשהוא חתום,

יש להגיש למשרד הח"מ עד ליום 11/08/2022 בשעה 10:00 

לבירור מועדי ביקור בדירה וכן לקבלת טופס הצעה,

ופרטים נוספים יש לפנות

- עו"ד אלדר שוחטמן

בטלפון: 02-6259333

במייל: es@dinveod.com 

- בנה מירוז 

ע"י עו"ד אלדר שוחטמן

טל': 02-6259333

מייל: es@dinveod.com

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל אלדר שוחטמן מבן דוד-אברהם-הכהן | משרד עורכי דין בטלפון 02-6259333

דירה, ירושלים, רחוב אורוגוואי 3

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירה
ישוב ירושלים
כתובת רחוב אורוגוואי 3
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 11.8.22, 10:00
גוש 30413
חלקה 123
תת חלקה 77
קומה 7

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu