דירה באשקלון מעיזבון
יניב אלבז | משרד עורכי דין
4.8.22

- ההצעות תוגשנה בכתב בצרוף ערבות בנקאית

בתוקף לשישיה חודשים בגובה 10% מהסכום המוצע

לפקודת עו"ד יניב אלבז ומשה קלדרון בנאמנות

ויש למסורו במשרדי הח"מ עד ולא יאוחר

מיום 04/08/2022 בשעה 12:00

במועד זה תיערך במשרד מנהל העיזבון התמחרות בין המציעים

או במועד שיפורסם על ידי מנהלי העיזבון

- לפרטים נוספים נא לפנות

ליניב בטלפון 08-6715511 שלוחה 3 

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד יניב אלבז מיניב אלבז | משרד עורכי דין בטלפון 08-6715511

דירה, אשקלון, רחוב ביאליק 53 דירה 20

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירה
ישוב אשקלון
כתובת רחוב ביאליק 53 דירה 20
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 4.8.22, 12:00
גוש 1996
חלקה 146
תת חלקה 2

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא