בית באשקלון מעיזבון
יניב אלבז | משרד עורכי דין
4.8.22

- ההצעות תוגשנה בכתב בצרוף ערבות בנקאית

בתוקף לשישיה חודשים בגובה 10% מהסכום המוצע

לפקודת עו"ד יניב אלבז ומשה קלדרון בנאמנות

ויש למסורו במשרדי הח"מ עד ולא יאוחר

מיום 04/08/2022 בשעה 12:00

במועד זה תיערך במשרד מנהל העיזבון התמחרות בין המציעים

או במועד שיפורסם על ידי מנהלי העיזבון

- לפרטים נוספים נא לפנות

ליניב בטלפון 08-6715511 שלוחה 3 

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד יניב אלבז מיניב אלבז | משרד עורכי דין בטלפון 08-6715511

בית, אשקלון, רחוב צבי סגל 25

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס בית
ישוב אשקלון
כתובת רחוב צבי סגל 25
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 4.8.22, 12:00
גוש 1937
חלקה 227

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא