מגרש ברמת השרון מעיזבון
ניר נחום | משרד עורכי דין
10.8.22

- הצעות יש להגיש, אך ורק על גבי טופס הצעה

בנוסח הכולל במסמכי ההזמנה במשרד אחד ממנהלי העיזבון

ההצעה ניתן לקבל בדוא"ל,

בפניה למשרד מנהלי העיזבון,
הפנייה בין השעות 09:30 - 14:30
בטלפון 03-6114080 אצל יפית.
בטלפון 03-6958426 אצל מריה
עוה"ד ניר נחום ועוה"ד דורון ניכטנברגר
- את ההצעה יש להגיש עד ליום 10/08/2022 בשעה 12:00 במסירה אישית
- סכום ההצעה לא יפחת מסך 4,960,000 שקלים

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל ניר נחום מניר נחום | משרד עורכי דין בטלפון 03-6958426

מגרש, רמת השרון, רחוב יצחק שדה 47

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס מגרש
ישוב רמת השרון
כתובת רחוב יצחק שדה 47
מועד אחרון להגשת הצעות יום רביעי, 10.8.22, 12:00
גוש 6334
חלקה 93

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu