קרקע בחולון מנאמנות
חמד ושות' עורכי דין
4.8.22

- מידע בנוגע להליך הזמנה זה, לרבות טופס הצעה
ודוח שמאי מקרקעין (למעט שווי הנכס שווי נכסים דומים)
ניתן לקבל באמצעות פנייה למייל:
הצעות לרכישת הנכס יש למסור במשרד הח"מ
על גבי טופס ההצעה, לא יאוחר מיום 04/08/2022
בצירוף המחאה בנקאית ערוכה "עו"ד גיל ברכר-נאמן"
- ההצעה לא תפחת מסך של 350,000 שקלים
הצעה שתוצא מתחת לסכום האמור - לא תבוא בחשבון 
הרשומה בפנקס הזכויות המנוהל בלשכת רישום מקרקעין חולו
מידע בנוגע להליך הזמנה זה ניתן לקבל באמצעות
גיל ברגר, עורך דין 
פנייה בדוא"ל shani@hemedlaw.com
טל: 076-8049300
למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל אהרון כלפון מחמד ושות' עורכי דין בטלפון 076-8049300

זכויות בנכס מקרקעין, חולון, מתחם תכנון ח/500

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

עמלת בית המכירות: למידע נוסף

סוג נכס זכויות בנכס מקרקעין
ישוב חולון
כתובת מתחם תכנון ח/500
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 4.8.22, 10:00
גוש 6734
חלקה חלקים מחלקה 200/337 ,289
הערות בנכס מקרקעין
המהווה קרקע
ריקה לא מבונה
בבעלות במשותף

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא