בית בהרצליה מכוס נכסים
ישי דב גלילי משרד עורי דין
20.8.22

- הצעות לרכישת הנכס יש להגיש לעו"ד ישי דב גלילי הח"מ

על גבי טופס הצעה לרכישת הנכס בצירוף נוסח חוזה המכר

חתומים ע"י המציע ובצירוף שיק בנקאי או ערבות בנקאית לפקודת הח"מ

בסך של 10% מגובה ההצעה.

- העתק ההצעה יימסר על ידי המציע לידי משרד עורך דין גיא בטאט
- את טופס ההצעה, נוסח חוזה המכר ושמאות מקרקעין
ללא הערכת שווי ניתן לקבל בפניה למייל למשרדי הח"מ
- ההצעות תוגשנה במסירה אישית בכתובת
עו"ד ישי דב גלילי עד ליום 20/08/2022 בשעה 12:00
העתק יימסר במשרד עו"ד בטאט

לפרטים נוספים ניתן לפנות:
- י שי דב גלילי, עו"ד
אחוב החשמנאים 105 תל אביב
טל: 03-6242677
- גיא בטאט עו"ד
רחוב יגאל אלון 94 תל אביב
טל: 03-7615909

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד ישי דב גלילי מישי דב גלילי משרד עורי דין בטלפון 03-6242677

זכויות בנכס, הרצליה, רחוב הדר 50

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס זכויות בנכס
ישוב הרצליה
כתובת רחוב הדר 50
מועד אחרון להגשת הצעות יום שבת, 20.8.22, 12:00
גוש 6536
חלקה 459
תת חלקה 3 (מחסן) 4 (בית)

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu