דירה בעכו בתיק פש"ר
1.8.22

- סיורים בנכס יתקיימו

ביום 05/07/2022 בשעה 11:00

וביום 21/07/2022 בשעה 11:00

ולמשך שעה בלבד

- הצעות חתומות לרכישת הנכס יש להגיש בכתב,
עד לא יאוחר מיום 01/08/2022 בשעה 15:00
אך ורק על גבי טופס שניתן לקבל במשרד,
עו"ד גלבוע באמצעות פנייה במייל
מסמכים בנוגע להליך הזמנה זה,
הכוללים את מסמכי ההצעה,
וחוות דעת שמאי (ללא הערכת שווי)
בנוגע לנכס, ניתן לקבל,
אצל עו"ד מיכל גלבוע, באמצעות הדוא"ל
באמצעות המייל: lawgilboa@gmail.com

לפרטים נוספים ניתן לפנות לח"מ
- אלי עבור, עו"ד
רחוב בן עמי 65/1 עכו
טלפון 04-99145148
- מיכל גלבוע, עו"ד
רחוב פלי"ם 16 חיפה
טל: 04-9944804

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל מיכל גלבוע, עו"ד ממיכל גלבוע | משרד עורכי דין ונוטריון בטלפון 04-9944804

דירה/מחסן/חנות, עכו, רחוב גדיש 11

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירה/מחסן/חנות
ישוב עכו
כתובת רחוב גדיש 11
מועד אחרון להגשת הצעות יום שני, 1.8.22, 15:00
גוש 18105
חלקה 79

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא