נכס בעמק יזרעאל מנאמנות
נפתלי נשר | משרד עורכי דין
יום ראשון, 4.9.22, 12:00 (שעון ישראל)

- כל המעוניין להציע הצעה לרכישת הזכויות,
מוזמן בזה להגיש לח"מ, עד ליום 04/09/2022 בשע 12:00
- הצעה בכתב לרכישת הזכויות לפי טופס הצעה שניתן לקבלו אצל הח"מ

לפרטים ומסמכים נא לפנות למשרד הח"מ
שלומית רענן נשר, עו"ד - הנאמנת
שד' פלי"ם 16, חיפה 3309523
בטל 04-8677567
טל 04-8677565
למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל נפתלי נשר, עו"ד מנפתלי נשר | משרד עורכי דין בטלפון 04-8677567

זכויות בנכס מקרקעין, מועצה אזורית עמק יזרעאל

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס זכויות בנכס מקרקעין
ישוב מועצה אזורית עמק יזרעאל
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 4.9.22, 12:00
גוש 17661
חלקה 9
גודל 2,000 מ"ר
הערות המכירה היא של
כ- 2000/5682 חלקים
בלתי מסוימים מזכויות הבעלות בחלקה
ששטחה הכולל הינו 5,682 מ"ר
המהווים שטח של כ- 2,000 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא