דירה בחיפה מעיזבון
7.8.22

על המציע לצרף להצעתו שיק בנקאי או ערבות בנקאית אוטונומית

בתוקף עד ליום  31/12/2022

בשיעור של 5% מערך הצעתו לפקודת הח"מ

- את מסמכי המכרז ניתן לקבל באמצעות פנייה

לכתובת דוא"ל: office@mms-law.co.il

או בפנייה למשרד עו"ד מיכאל מאיר סלע ושות'

טל: 04-8553993

מרח' כיאט 6, חיפה

- הצעות בכתב בצרוף להסכם המכר,

כשהוא חתום ב- 2 עותקים (מקור) יש להגיש במעטפה סגורה,

במשרדי הח"מ, לא יאוחר מיום 07/08/2022 בשעה 13:00    

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל מיכאל מאיר, עו"ד ממיכאל מאיר, סלע ושות' | משרד עורכי דין בטלפון 04-8553993

דירה, חיפה, רחוב אורן 23

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירה
ישוב חיפה
כתובת רחוב אורן 23
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 7.8.22, 13:00
גוש 11192
חלקה 345
תת חלקה 117
גודל 88.76 מ"ר
קומה 20
מחסן יש

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu