דירה בנתיבות מעיזבון
חנן שטיינר | משרד עורכי דין
6.10.22

את ההצעות לרכישת הנכס, יש להגיש בכתב,

במסירה אישית עד במסירה אישית

עד ליום 06/10/2022 בשעה 17:00

במשרדו של עו"ד חנן שטיינר, מנהל העיזבון בתאום מראש עמו

בצירוף המזמכים שלהלן:

- טופס הצעה בלתי חוזרת, חתום כדין על ידי המציע

- המחאה בנקאית לפקודת שטיינר, פנירי בנאמנות, בסך 10% מסכום ההצעה

- העתק נאמן למקור של אמצעי הזיהוי של המציע


מסמכים ניתן לקבל בפנייה בדוא"ל אל מנהלי העזבון

- עו"ד חנן שטיינר

טלפקס 08-6751750

מייל: hanan@nirisrael.co.il

- עו"ד ששון פנירי

טל' 02-5470137

מייל: sassonpaniri.law@gmail.com

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל חנן שטיינר, עו"ד מחנן שטיינר | משרד עורכי דין בטלפון 08-6751750

דירה, 3 חדרים, נתיבות, רחוב החיד"א 183/8

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירה
ישוב נתיבות
כתובת רחוב החיד"א 183/8
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 6.10.22, 17:00
גוש 39586
חלקה 51
תת חלקה 26
חדרים 3
קומה 2 מתוך 3

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא