נחלה בחניאל מכונס נכסים
רמי צוברי | משרד עורכי דין
15.9.22

- הצעות בכתב לרכישת הנכס יש למסור פיזית

במשרד עו"ד רמי צוברי

עד ליום 15/09/2022 בשעה 12:00,

בצירוף שיק בנקאי /ערבות בנקאית לפקודת עו"דרמי צוברי

להצעה יצורפו כל המסמכים הנדרשים כשהם מלאים וחתומים ע"י המציעים
- ניתן לבקר בנכס רק בתיאום מראש עם הח"מ
- הצעת המחיר לא תפחת מסך 11,000,000 ש"ח

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל רמי צוברי מרמי צוברי | משרד עורכי דין בטלפון 03-9042555

נחלה, מושב חניאל, רחוב החרוב 59

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס נחלה
ישוב מושב חניאל
כתובת רחוב החרוב 59
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 15.9.22, 12:00
הערות כל החלקות
24 דונם
חלקה א'
בה חלקת מגורים
עם בתי מגורים
+ שטח חקלאי לא מעובד
חלקה ב'
פרדס הדרים
חלקה ג'
אבוקדו בעיבוד משותף

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu