נכס בדיר חנא מכונס נכסים
11.6.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רחוב מאיר 23 חיפה

- הצעות רכישה יש להגיש במשרדה של הח"מ עד ליום 11/06/20 

- בצרוף המחאה בנקאית לפקודת הח"מ בשיעור של 10% מגובה ההצעה,

וכן פרטי התקשרות לרבות מספר טלפון וכתובת מייל.

- התמחרות בין ההצעות הגבוהות ביותר תיערך תוך 45 ימים מיום פרסום מודעה זו.

- הודעה על המועד המדוייק תימסר למשתתפים במכרז.

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד ח'אולה עאסי מח'אולה עאסי - עורכת דין בטלפון 04-8507575

זכויות בחלקה, כפר דיר חנא

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס זכויות בחלקה
ישוב כפר דיר חנא
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 11.6.20, 17:00
גוש 19414
חלקה 23
גודל 827.5 מ"ר
הערות השטח הנמכר הוא 827.5 ממ"ר שהם 1/7 מכלל הזכויות בחלקה

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא