דירה בתל אביב יפו מבא כח
1.7.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רחוב' היצירה 14, רמת גן 5252164

- ההצעה לרכישת הנכס תוגש ע"ג טופס הצעה, הכלול במסמכי ההזמנה להצעות,

- אשר יוגש במשרד הח"מ, עד ליום 1/7/2020 

- להצעה יצרף המציע את כל מסמכי ההזמנה חתומים על ידו,

בצרוף נוסח הסכם מכר כשהוא חתום בצרוף ערבות בנקאית אוטונומית

או המחאה בנקאית לפקודת הח"מ על סך 5% מסכום ההצעה 

- נוסח טופס הצעה להציע הצעות ונוסח הסכם מכר, ניתן יהיה לקבל בפניה

למייל: tal@df-law.co.il


לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד טל מתוק מפייל ושות', ונוטריון בטלפון 03-6126983

דירה, תל אביב יפו, רחוב שדרות ירושלים 83

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס דירה
ישוב תל אביב יפו
שכונה יפו
כתובת רחוב שדרות ירושלים 83
מועד אחרון להגשת הצעות יום רביעי, 1.7.20, 17:00
גוש 7024
חלקה 131
תת חלקה 6
גודל 156.4 מ"ר
קומה 1

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא