התמחרות אינטרנטית - דירת גן בירושלים מעיזבון
20.8.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רח' עם ועולמו 3 בית הראל ירושלים

- הצעות יש להגיש, באמצעות טופס הצעה המצוי במשרדי הח"מ,

- עד לתאריך 13/08/20 בשעה 16:00 

- בצירוף צילום תעודת זהות של המציע ובצירוף שיק בנקאי לפקודת הח"מ,

 - בגובה 10% מההצעה, אין בדרישת מינימום לסכום השיק הבנקאי כדי להוות ביטוי כלשה לשווי לנכס.

השיק הבנקאי נועד להוות דמי רצינות. 

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל אידה לנדמן עזר, עו"ד מאידה לנדמן עזר | עורכת דין בטלפון 02-6515522

דירת גן, 3 חדרים, ירושלים, רחוב משטרת הישובים 24/9

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר: 

סוג נכס דירת גן
ישוב ירושלים
שכונה שכונת פסגת זאב
כתובת רחוב משטרת הישובים 24/9
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 13.8.20, 16:00
גוש 30661
חלקה 13
תת חלקה 10
חדרים 3
גודל 60 מ"ר
הערות הדירה בשטח רשום של כ- 60 מטר, וחצר בשטח מדוד של כ- 27 מטר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא