דירת גן בירושלים מעיזבון
יום חמישי, 13.8.20, 13:00 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רח' עם ועולמו 3 בית הראל ירושלים

- הצעות יש להגיש, באמצעות טופס הצעה המצוי במשרדי הח"מ,

- עד לתאריך 13/08/20 בשעה 16:00 

- בצירוף צילום תעודת זהות של המציע ובצירוף שיק בנקאי לפקודת הח"מ,

 - בגובה 10% מההצעה, אין בדרישת מינימום לסכום השיק הבנקאי כדי להוות ביטוי כלשה לשווי לנכס.

השיק הבנקאי נועד להוות דמי רצינות. 

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל אידה לנדמן עזר, עו"ד מאידה לנדמן עזר | עורכת דין בטלפון 02-6515522

דירת גן, 3 חדרים, ירושלים, רחוב משטרת הישובים 24/9

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס דירת גן
ישוב ירושלים
שכונה שכונת פסגת זאב
כתובת רחוב משטרת הישובים 24/9
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 13.8.20, 16:00
גוש 30661
חלקה 13
תת חלקה 10
חדרים 3
גודל 60 מ"ר
הערות הדירה בשטח רשום של כ- 60 מטר, וחצר בשטח מדוד של כ- 27 מטר
מסמכים:
הזמנה להציע הצעות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא