דירה צמודת קרקע ביקנעם עלית מכונס נכסים
18.6.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 שד' פל-ים 2, מתחם "חלונות הסיטי", בניין אשל, קומה 2, חיפה 33095
- הצעות בכתב יש להעביר למשרד הח"מ עד ליום - 18/06/2020 בשעה 14:00
- בפירוט שם, מען, ת.ז. ודרכי התקשרות בצירוף המחאה בנקאית לפקודת כונסי הנכסים בשיעור 10% מגובה ההצעה.
- ההמחאה תחולט כפיצוי מוסכם במקרה ומציע יחזור בו מהצעתו ו/או במקרה בו הצעת המציע תתקבל
והמציע לא יקיים את ההתחייבויות הכוללת בהצעתו במלואן ובמועדן.
- המכירה כפופה לאישור בית המשפט לענייני משפחה בנצרת.
- אין הח"מ מתחייב למכור את הנכס לבעל ההצעה הגבוהה ביותר
או בכלל ושומר על זכותו לנהל תחרות בין המציעים או להפסיק את הליכי המכירה בכל עת.
- על המציעים ובאחריותם לבדוק את המצב המשפטי, הפיזי והתכנוני של הנכס וכל הכרוך בכך.
כל הפרטים המפורטים לעיל, הינם עפ"י הנתונים המפורטים בנסח הטאבו
ובהערכת השמאי ואין משרדנו אחראי על אמתותם ו/או דיוקם.
- נוסח ההסכם עליו יידרש המציע לחתום מצוי במשרד הח"מ.    
- לפרטים נוספים אודות הדירה ותיאום ביקור במקום, נא להתקשר:
יצחק סקילי, עו"ד ,   טל: 04-8645645 
איילת דקל, עו"ד,   טל: 04-8525250
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל יצחק מיצחק סקילי - עורך דין ומגשר בטלפון 04-8645645

דירה מגורים צמודת קרקע, 5 חדרים, יקנעם עלית, רחוב האקליפטוס 12

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס דירה מגורים צמודת קרקע
ישוב יקנעם עלית
שכונה שער הגיא
כתובת רחוב האקליפטוס 12
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 18.6.20, 14:00
גוש 12742
חלקה 7
תת חלקה 1
חדרים 5
גודל 120 מ"ר
מחסן יש
הערות גודל הנכס כ- 120 מ"ר, מחסן בשטח כ- 7 מ"ר וגינה בשטח של כ- 94 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא