תאריך אחרון להציע הצעות - דירת מגורים בפתח תקווה מכונס נכסים
9.7.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רחוב אחד העם 9, תל-אביב מגדל שלום (מבואה מזרחית) קומה 4

- הצעות יש להגיש לכונס הנכסים על גבי חוזה הרכישה (בצורף טופס תנאי ההשתתפות)

תוך 30 יום מפרסום מודעה זו ולא יאוחר מיום 9/7/2020

להצעה יש לצרף שיק בנקאי / ערבות בנקאית כספית בלתי מותנית ערוכה לטובת הח"מ בסכום של 10% מגובה ההצעה,

לתקופה של 6 חודשים מיום הוצאתה. 

- על כל מתעניין לחתום על מסמך תנאי השתתפות בהתמחרות.

- נוסח חוזה רכישה (להלן - חוזה הרכישה) עליו יידרש המציע לחתום ופרטים נוספים ניתן לקבל אצל עו"ד גליה אמר (בין השעות 14:00 - 10:00)

במשרד עוה"ד ברוכשטיין, רייף, רוהר עו"ד, רחוב אחד העם 9, תל-אביב בעלות של 350 ₪ כולל מע"מ,

שלא יוחזרו ולאחר חתימת המתעניין על טופס תנאי ההשתתפות כאמור.

- לצורך ביקור בנכס יש לתאם מראש עם משרדנו

גליה אמר במשרד: ברוכשטיין, רייף, רוהר

טלפון: 03-5609455, פקס: 03-5609450

או באמצעות הכתובת מייל: galia@bbwr.co.il


לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד ערן רייף מברוכשטיין, בירו, רייף, רוהר, ושות בטלפון 03-5609455

דירה, 4 חדרים, פתח תקווה, מונטיפיורי 24

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס דירה
ישוב פתח תקווה
כתובת מונטיפיורי 24
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 9.7.20, 12:00
גוש 6374
חלקה 338
תת חלקה 12
חדרים 4
גודל 104.89 מ"ר
קומה 4 מתוך 6

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא