דירת מגורים בנתניה מבא כח
1.7.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רחוב' היצירה 14, רמת גן 5252164
- ההצעה לרכישת הנכס תוגש ע"ג טופס הצעה, הכלול במסמכי ההזמנה להצעות,  
- אשר יוגש במשרד הח"מ, עד ליום 1/7/2020  
- להצעה יצרף המציע את כל מסמכי ההזמנה חתומים על ידו,  
בצרוף נוסח הסכם מכר כשהוא חתום בצרוף ערבות בנקאית אוטונומית 
או המחאה בנקאית לפקודת הח"מ על סך 5% מסכום ההצעה  
- כל שינוי בהסכם המכר עלול להביא לפסילת ההצעה.
- נוסח טופס הצעה להציע הצעות ונוסח הסכם מכר, ניתן יהיה לקבל בפניה 
למייל: tal@df-law.co.il 
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד טל מתוק מפייל ושות', ונוטריון בטלפון 03-6126983

דירה, נתניה, הר ציון 10

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס דירה
ישוב נתניה
כתובת הר ציון 10
מועד אחרון להגשת הצעות יום רביעי, 1.7.20, 16:00
גוש 8260
חלקה 203
תת חלקה 5
גודל 105 מ"ר
קומה 2
הערות שטח הדירה לפי מדידת ארנונה 105 מ"ר, שטח רשום של כ-76.8 מ"ר.

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא