תאריך אחרון להציע הצעות - דירה בחיפה מכונס נכסים
30.7.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רח' הרברט סמואל 66, חדרה 3831635

- הצעות לרכישת הזכויות בדירה יש להגיש למשרד כונס הנכסים עו"ד שי כהן עד ליום 30/07/2020 במשרד נוח כהן ושות' - עורכי דין,

ברחוב הרברט סמואל 66, חדרה. באמצעות מסירת הסכם מכר חתום על צרופותיו, בנוסח שניתן לקבלו במשרד כונס הנכסים,

ובצירוף ערבות בנקאית אוטונומית ברת פירעון עם דרישה, ערוכה לפקודת כונס הנכסים, בשיעור של 10% מסכום ההצעה.

- פרטים ומסמכים הקשורים עם הדירה, לרבות מועד הביקור בדירה שייקבע ע"י כונס הנכסים, ניתן לקבל אצל הגב' תמי רונן ממשרד כונס הנכסים.

מועד לביקור בנכס : 19.7.2020 בשעה 17:00.

-פירוט מורחב יותר של ההזמנה להציע הצעות ניתן להוריד מכאן


לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל תמי רונן מנוח, כהן ושות' - עורכי דין בטלפון 04-7707244

דירה, חיפה, חטיבת כרמלי 40/11

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס דירה
ישוב חיפה
כתובת חטיבת כרמלי 40/11
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 30.7.20
גוש 11212
חלקה 61
תת חלקה 11

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא