תאריך אחרון להציע הצעות - דירה בתל אביב מבא כח
יום שישי, 17.7.20, 09:00 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 מצדה 7 בני ברק | קומה 18 | ב.ס.ר 4 | 5126112
- את ההצעות הנקובות בש"ח בלבד, יש למסור (מסירה ידנית בלבד)  
במשרדם של הח"מ עד לתאריך 17/07/20 בשעה 12:00 בצירוף שיק בנקאי לפקודת ב"כ המוכרים
או ערבות בנקאית אוטונומית בגובה 10% מסכום ההצעה
- הצעות המינימום תוגש על סך שלא יפחת מ - 2.2 מיליון ש"ח
- הצעות תוגשנה בכתב אך ורק על גבי טפסי הצעות אותם ניתן לקבל אצל הח"מ,
אין לערוך שינויים /או תוספות בטפסי ההצעה והח"מ שומרים על זכותם לפסול הצעות בה יעשו שינויים
- המציע יידרש לחתום על הסכם מכר שהוכן ע"י הח"מ ואשר את נוסחו ניתן לקבל במשרדם של הח"מ.
-מכירת הממכר תתבצע בדרך של התמחרות בין המציעים אשר יעמדו בתנאים במפורטים לעיל.

- פרטים הקשורים בנכס ניתן לקבל אצל:
ע"וד יאיר אשכולי, מרחוב יגאל אלון 94,
טל: 03-6096268 
ואצל ארז משעל עו"ד מרחוב הקישור בני ברק,
טל: 03-9229323 


לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל ארז משעל, עו"ד מארז משעל | | לווי עסקאות מקרקעין בטלפון 03-9229323

דירה, 3 חדרים, תל אביב, רחוב בלום 23

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס דירה
ישוב תל אביב
כתובת רחוב בלום 23
מחיר מינימום להגשת הצעות ₪2,200,000
מועד אחרון להגשת הצעות יום שישי, 17.7.20, 12:00
גוש 6768
חלקה 4
תת חלקה 47
חדרים 3
גודל 55.4 מ"ר
קומה 3
מסמכים:
מודעה שהתפרסמה

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא