דירת מגורים דו מפלסית מעיזבון
16.8.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 מש' דוד המלך 1 תל אביב
- הצעות בכתב יוגשו לח"מ לא יאוחר מיום 16/08/20 בשעה 16:00
- בצירוף המחאה בנקאית לפקודת הח"מ בשיעור 5% מגובה הצעתו.
- מציע שהצעתו תתקבל ויחזור בו מהצעתו מכל סיבה שהיא ערבותו תחולט,
וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש.
- לקבלת שמאות וטופס הצעה ו/או מועד סיור בנכס יש לפנות למשרדי הח"מ:
יהונתן קניר, עו"ד, משד' דוד המלך 1, תל אביב, טל: 03-6916375 
אבינועם חדי, עו"ד, ממוטה גור 7, פתח תקווה, טל: 052-8521302 
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל יהונתן קניר, עו"ד מקניר ושות' | בטלפון 03-6916375

דירת מגורים דו מפלסית, הוד השרון, רחוב הזקיף 2

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס דירת מגורים דו מפלסית
ישוב הוד השרון
כתובת רחוב הזקיף 2
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 16.8.20, 16:00
גוש 6412
חלקה 402
תת חלקה 12
גודל 155.68 מ"ר
הערות דירת המגורים דו מפלסית בקומה 3 ו-4
וכוללת מרפסות ששטחן כ-40 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא