תאריך אחרון לציע הצעות - דירה בהרצליה מכונסי נכסים
יום ראשון, 15.11.20, 10:00 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רח' ויצמן 107 כפר סבא

1. הבית יימכר במצבו הפיזי, התכנוני, ההנדסי והמשפטי (AS IS)

2. לתיאום הצגת הנכס יש ליצור קשר עם משרדי כונסי הנכסים.

3. הצעה לרכישת הנכס שלא תפחת מסך של 2,100,000 ש"ח יש להגיש בכתב, על גביי טופס הצעה בלבד,

עד ליום 30/09 בשעה 13:00 במשרדי הח"מ.


את ההצעה יש להגיש בצירןף המסמכים הבאים:

א. המחאה בנקאית לפקודת כונסי הנכסים יחדיו, בגובה 10% מסכום ההצעה, אשר תחולט, היה ומגיש ההצעה יסתלק מהצעתו.

ב. הסכם חתום לרכישת הנכס בנוסח שיערך ע"י הח"מ אשר עותק ממנו ניתן יהיה לקבל בפקס ו/או במייל.


לפרטים נוספים:

יאיר צדוק, עו"ד - כונס נכסים, רחוב בן גוריון 22, הרצליה. טל: 09-9512281, פקס: 09-9563696

כתובת מייל: yairzadokadv@gmail.com

ישראל פלדמן, עו"ד - כונס נכסים, רחוב ויצמן 107, כפר סבא. טל: 09-7652031, פקס: 09-7678869

כתובת מייל: Advfeldman@013.net

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל צוף מישראל פלדמן משרד עורכי דין בטלפון 09-7652031, 09-7665700

דירה, 3 חדרים, הרצליה, רחוב השרון 6

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס דירה
ישוב הרצליה
כתובת רחוב השרון 6
מחיר מינימום להגשת הצעות ₪2,100,000
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 15.11.20, 13:00
גוש 6533
חלקה 70
תת חלקה לשעבר תת חלקה 2
חדרים 3
מסמכים:
עוד לנדאו - יפוי כח בלתי חוזר
חוות דעת שמאי
עוד לנדאו - הסכמה לביצוע עסקאות
העתק רישום מפנקס בתים משותפים
הסכם תמא
הסכם מכר
טופס הרשמה
הזמנה להציע הצעות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא