התמחרות אינטרנטית - למכירה מגרש המיועד לבניה ביישוב יבניאל
27.7.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 שד' הגעתון 26, נהריה 22401

בתוקף תפקידי ככונסת נכסים מוזמנות בזה הצעות לרכישת זכויות במקרקעין הידועים כגוש 17357 חלקה 45 (בחלק), המהווה מגרש ביעוד לבניה, המסומן במס' א/45/3, בשטח של כ- 405 מ"ר, ומגרש המסומן במס' א/45/4בשטח של כ- 400 מ"ר על פי הסכם שיתוף מיום 29.12.2015, לרבות כל הבנוי, הנטוע והמחובר אליהםחיבור של קבע, ממזרח לרח' הנדיב ביבניאל (להלן: "הנכס").  

הצעות לרכישת הנכס, נקובות בשקלים, יש להגיש בכתב על גבי טופס הצעה זאת עד לא יאוחר מיום 23.7.2020 בשעה 11:00 למשרד הח"מ,

בצירוף המחאה בנקאית או ערבות בנקאית בתוקף ל- 90 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות לפקודת הח"מ, בסך 10% מסכום ההצעה.

הערבות תחולט באם המציע יחזור בו מהצעתו ו/או לא יעמוד בתנאי הצעתו ו/או לא יבצעה על אף שיוכרז זוכה.

למען הסר ספק יודגש כי הערבות מהווה פיצוי מוסכם ללא כל צורך בהוכחת נזק. 

בכל עניין הקשור להגשת הצעות כאמור, יש לפנות לעו"ד מורן סלמןמחברת עורכי דין עדינה וויל בטלפון- 04-9926856

או באמצעות אתר האינטרנט www.weil-law.com.


לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל מורן סלמן, עו"ד מעדינה וויל | ונוטריון בטלפון 04-9926856

מגרש ביעוד לבנייה, יבניאל

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס מגרש ביעוד לבנייה
ישוב יבניאל
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 23.7.20, 11:00
גוש 17357
חלקה 45 (חלק)
תת חלקה 4/א
גודל 400 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא