בניין בתל אביב מבא כח
יום חמישי, 20.8.20, 11:00 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רחוב יבנה 31, תל אביב
- את ההצעות יש להגיש במסירה אישית בלבד או באמצעות שליח למשרדי הח"מ,
לא יאוחר מיום 20/08/20 בשעה 14:00 
- בצירוף המאחה בנקאית על סך 1,500,000 שקלים  
- אשר תחלוט במקרה שמציע שהצעתו התקבל יחזור בו מהצעתו.
- את מסמכי הפניה להציע הצעות ניתן לרכוש אצל ע"ד נטלי שטנצל, ממשרד הח"מ:
בטלפון: 03-6244666
במייל : nathalie@bhlaw.co.il 
- בכפוף לתשלום על סך של 500 שקלים בתוספת מע"מ .לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל נטלי שטנצל, עו"ד מבאום הנגבי ושות' | בטלפון 03-6244666

בניין בשלמות עם היתר בנייה להריסה ובניה, תל אביב, רחוב שטנד 9

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס בניין בשלמות עם היתר בנייה להריסה ובניה
ישוב תל אביב
כתובת רחוב שטנד 9
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 20.8.20, 14:00
מסמכים:
הזמנה להציע הצעות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא