התמחרות אינטרנטית - דירה בביתר עילית מכונס נכסים
יום ראשון, 23.8.20, 14:00 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רח' הלל 5, ירושלים 9458105

הח"מ מכח מינויו ככונס נכסים בתיק בית משפט לענייני משפחה בירושלים, תלה"מ 22648-06-18,

מזמין את הציבור להציע הצעות לרכישת הנכס שלהלן (תיק רמ"י 71141228מ ): 

דירת 5.4 חדרים, ברח' רבי עקיבא 6/37 ביתר ע ילית

1 .הצעות לרכישה יש להגיש באמצעות טופס ייעודי למשרד הח"מ, בצירוף המחאה בנקאית לפקודת כונסי הנכסים בגובה של %10 מסכום ההצעה. 

2 .סכום הערבון יחולט אם המציע יחזור בו מהצעתו ו/או לא יבצעה . מסמכי ההצעה מצורפים כאן

3 .מציע שהצעתו תתקבל יידרש לחתום על הסכם בנוסח המצוי במשרד כונס הנכסים וזאת במועד ההתמחרות או תוך 72 שעות ממועד ההתמחרות.

4 .הזכויות בנכסים יימכרו במצבם הפיזי והמשפטי הקיים (IS AS), האחריות לבדיקת הזכויות מוטלת על המציעים .

ניתן לקבל דו"ח שמאי (ללא הערכה) במשרדי הח"מ. אין הח"מ אחראי למצבו הפיזי או המשפטי או לכל פגם אחר בנכס.

כונס הנכסים אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר.

5 .ההצעות יוגשו תוך 21 יום מיום פרסום ההודעה ועד ליום15/08/20, יתכנו שינויים. הכונס שומר על זכותו לחזור בו מההזמנה.

אישור המכירה מותנה באישור בית המשפט לענייני משפחה בירושלים ו/או לשכת ההוצאה לפועל .

6 .לפרטים נוספים יש לפנות למשרדי הח"מ.


יעקב ביטון , עו " ד

ביטון , בר - אשר , משרד עורכי דין

רחוב הלל 5 , ירושלים . טל ': 072-2764060 | פקס ': 072-2764061

Yakov@yb-adv.co.il 

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד יעקב ביטון מביטון בר אשר | בטלפון 072-2764060

דירה, 4.5 חדרים, ביתר עילית, רבי עקיבא 37/6

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס דירה
ישוב ביתר עילית
כתובת רבי עקיבא 37/6
מועד אחרון להגשת הצעות יום שבת, 15.8.20
גוש 30750
מגרש 120 בית 5
חדרים 4.5
קומה 2
מסמכים:
חוות דעת שמאי
העתק רישום מפנקס בתים משותפים
auction_doc_מסמכי ההצעה
הסכם מכר
מודעה שהתפרסמה
טופס הרשמה

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא