בניין בתל אביב מבא כח
יום חמישי, 20.8.20, 11:00 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 בית רובינשטיין, רחוב לינקולן 20 קומה 9, תל אביב

- את ההצעה יש להגיש בסכום נקוב בש"ח,

אשר ימולא בידי המציע יחד את פרטיו בנוסח החוזה אשר יוגש באחד משני משרדי הח"מ,

בשני עותקים מקוריים וחתומים אשר יהוו את הצעת המציע.

- וזאת לא יאוחר מיום 20/08/2020 בשעה 14:00 
- המציע מתחייב לעדכן את המרד השני בפקס או במייל בפרטי הצעתו, מיד עם הגשת ההצעה. 
- להצעות יש לצרף המחאה בנקאית או ערבות בנקאית אוטונומית,
לפקודת עו"ד אריאל פרץ ועו"ד גיל מזרחי נמרוד
בנאמנות בתוקף עד ליום 1/11/2020 לכל הפחות ע"ס 10% מסכום ההצעה.
- ניתן לבקר בנכס במועדים הבאים:
28/07/20202 בין השעות 18:00-19:00  
וביום 07/08/20202 בין השעות 09:00-10:30
- לפרטים נוספים ותיאום יש לפנות: 
עו"ד אריאל פרץ, שדרות רוטשילד 136 תל אביב 
טלפון: 03-6851887, מייל: daperez@inter.net.il
- עו"ד גיל מזרחי נמרוד, לינקולן 20 קומה 9 תל אביב
טלפון: 03-5600008, מייל: gil@gmn.co.il  

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל גיל מזרחי, עו"ד מגיל מזרחי נמרוד | בטלפון 03-5600008

זכויות בניין, תל אביב, רחוב השוק 24

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס זכויות בניין
ישוב תל אביב
כתובת רחוב השוק 24
מועד אחרון להגשת הצעות יום שישי, 28.8.20, 14:00
גוש 8986
חלקה 24
הערות בניין הכולל 2 חנויות וחצר , 4 דירות מחסנים וגגות.
מסמכים:
הזמנה להציע הצעות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא