תאריך אחרון להציע הצעות - קרקע חקלאית בדרום השרון מבא כח
יום ראשון, 21.2.21, 15:00 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 מרחוב צלע הדרום 2 הרצליה ב׳ ת.ד 413

1. הזמנה להציע הצעות לרכישת קרקע חקלאית בשטח השיפוט של מועצה אזורית דרום השרון

 2. הקרקע החקלאית נמצאת בתחום שטח השיפוט של המועצה האזורית דרום השרון והידועה כחלקה 106 בגוש 7623 בשטח של 1,216 מ"ר (להלן: "הקרקע").

3. על המציע ובאחריותו לבדוק את טיב הנכס וכל הכרוך בכך לרבות המצב הפיזי והמשפטי של הנכס.

4. הצעות בכתב יש למסור למשרדו של הח"מ עד ל- 21/02/2021 בצירוף המחאה בנקאית לפקודת עוה"ד בשיעור 10% מגובה ההצעה.

5. ההמחאה תחולט במקרה שמציע שהצעתו נתקבלה יחזור בו מהצעתו.

6. נוסח ההסכם עליו יידרש המציע לחתום מצוי במשרד כונס הנכסים לעיון המציע.

7. אין הח"מ מתחייב למכור את הקרקע לבעל ההצעה הגבוהה ביותר או בכלל, ושומר על זכותו לנהל תחרות בין המציעים.

8. המכירה אינה כפופה לדיני המכרזים.

9. המכירה תבוצע באמצעות אתר בידספיריט


לפרטים נא לפנות בטלפון 099501335 , אורי גיל, עו"ד - ב"כ בעלי הזכויות בנכס ,

רח' צלע הדרום 2, הרצליה ב' טל': 09-9501335 ,  

כתובת מייל ami@urigil-law.co.il

                                         


                                                          


לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עמי ריינברג מאורי גיל עורכי דין בטלפון 09-9501335

קרקע חקלאית, ממועצה אזורית דרום השרון

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס קרקע חקלאית
ישוב ממועצה אזורית דרום השרון
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 21.2.21
גוש 8623
חלקה 106
גודל 12,016 מ"ר
מסמכים:
חוות דעת שמאי
העתק רישום מפנקס בתים משותפים
הזמנה להציע הצעות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא