נכס בבת ים מכונס נכסים
יום רביעי, 2.9.20, 09:00 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רחוב ברקוביץ 4, תל אביב

- את ההצעה יש למסור לאחד משני משרדי הח"מ,

לא יאוחר מיום 2/9/2020 בשעה 12:00

- זאת בצירוף ערבות בנקאית אוטונומית של אחד מחמשת הבנקים הגדולים בישראל,

בתוקף עד ליום 31.12.2020, בשיעור של 10% מגובה ההצעה. 

- ההצעה והסכם המכר יינתנו למציעים בכפוף לתשלום סכום של 1,000 ₪ בתוספת מע"מ.

- הליך המכירה מבוצע במשותף על ידי שני כונסי הנכסים,

עו"ד עופר שפירא ממשרד שבלת ושות'

ו-עו"ד יוסף מרדכי שטרית ממשרד שטרית-תמיר עו"ד

- לקבלת מסמכי ההצעה ובכל שאלה בנוגע להליך המכירה ניתן לפנות:

לעו"ד יוסף שטרית ממשרד שטרית-תמיר עו"ד

רחוב מצדה 7, מגדל ב.ס.ר. 4, בני ברק, טלפון 077-5051708

ולעו"ד מתן וולין ממשרד שבלת ושות'

רחוב ברקוביץ 4 ת"א, טלפון 03-7778333


זכויות בנכס, בת ים

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס זכויות בנכס
ישוב בת ים
מועד אחרון להגשת הצעות יום רביעי, 2.9.20, 12:00
גוש 7138
חלקה 374 (בשלמות)
מסמכים:
מודעה שהתפרסמה
הזמנה להציע הצעות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא