התמחרות אינטרנטית -דירה בתל אביב מעיזבון
2.8.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 דרך אבא הלל 14, רמת גן

1. מובהר הזאת כי אין מנהלי העיזבון אחראים למצב הדירה הפיסיו/או משפטי ו/או התכנוני וכן לשטח הדירה בפועל

וכי הדירה נמכרת במצבה כפי שהיא (AS IS ) באחריות המציע לברר את כל הפרטים הנוגעים לדירה, לרבות מצבה הפיסי,

מצבה התכנוני משפטי ומצבה בכל היבט אחר וכן את כל אפשרויות הניצול שלה, חיובי המס, ההיטלים, האגרות וכל ההצעות אשר אשר יחולו

בקשר אליה.

2. עם בחירת ההצעה הזוכה בהליך ההתמחרות, תופקד ההמחאה הבנקאית או תחולט הערבות

הבנקאית של מי שיקבע כזוכה בהליך וזאת על חשבון התמורה הכוללת.

3. מנהלי העיזבון אינם מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה כלשהי והם רשאים לנהל מו"מ עם מציע אחד,

עם מספר מציעים ועם אחרים, או לקיים התמחרות בין מספר מציעים ו/או אחרים,

הכול לפי שיקול דעתם והחלטתם הבלעדית. 

4.דיני המכרזים לא יחולו על הזמנה זו ועל הליך ההתמחרות ואין לראות בהם משום מכרז.

5. יובהר כי המכירה כפופה לאישורו של בית המשפט לעניני משפחה.

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל שניאור אופן - עו"ד מכהן וילצ'יק ושות' | עורכי דין בטלפון 03-6119000

דירת מגורים בבית משותף, 3 חדרים, תל אביב, רחוב הוברמן 14

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר: 

סוג נכס דירת מגורים בבית משותף
ישוב תל אביב
כתובת רחוב הוברמן 14
גוש 7085
חלקה 42
תת חלקה 5
חדרים 3
גודל 134 מ"ר
קומה 2 מתוך 5
הערות שטח של כ-134 מ"ר נטו (כולל מרספות מקורות)

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא