התמחרות אינטרנטית - דירה בראשון לציון מכונס נכסים
20.8.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רח' יד חרוצים 19 , בית גודר , א.תעשייה פולג , ת.ד 699 נתניה

1. ההתמחרות תתקיים ביום 20/08/20 בשעה 12:00 באתר http://bidspirit.com/federlawnadlan.

2. ניתן להשתתף בהתמחרות באמצעות טלפון נייד/ מחשב אישי /להגיע למשרדו של עו"ד אופיר פדר.
3. מציע שיחזור בו מהצעתו, בין לפני שניתנה לו תשובה ובין לאחר שהצעתו התקבלה, המחאתו/ערבותו הבנקאית תחולט.
בכפוף לאמור מובהר כי מציע שהצעתו לא התקבלה באופן סופי, תוחזר לו המחאתו/ערבותו.
4. יובהר כי אין כונסי הכנסים מקבלים על עצמם אחריות כלשהי לגבי שמאות הנכס, תיאור הנכס ו/או לגבי מצבו ו/או באשר לזכויות בנכס, ה
נכס והזכויות בו ימכרו במצבם הנוכחי כפי שהוא - AS IS.
5. על המציע לבדוק על חשבונו ובאחריותו המלאה והבלעדית את טיב הזכויות בנכס מכל בחינה שהיא, לרבות פיזית, תכנונית ומשפטית.
כל ההוצאות שיחולו בקשר עם רכישת הנכס ו/או בהעברת הזכויות בו ישולמו ע"י המציע.
6. המכירה כפופה לאישור בית המשפט המחוזי מרכז.
7. הח"מ אינם מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, והם שומרים לעצמם את הזכויות לערוך מכירה פומבית/התמחרות
בין המציעים ו/או לנהל עם כל אחד מהמציעים מו"מ בנפרד ו/או למכור את הנכס לכל גורם שימצאו לנכון ו/או לדחות את המועד האחרון לקבלת הצעות
ו/או לקבל הצעות לאחר שעבר המועד האחרון לקבלת הצעות ו/או להחליט שלא להיענות להצעה כלשהי ו/או לבטל את הליך ההזמנה
ביחס לנכס בטרם אישור המכר, והכל לפי שיקול דעתם הבלעדי. על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים.

בתוקף תפקידם כבעלי תפקיד
 
אופיר פדר, עו"ד                                                                         
רח' הגביש 4, א.ת החדש פולג
ת.ד. 699, נתניה 4210602 

גיא רוזנברג, עו"ד ,
מרח' ויצמן 4 ,  
תל אביב

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל שינט לרנר, עו"ד מ פדר בטלפון 077-7373737

דירה, 4 חדרים, ראשון לציון, רחוב חיל החימוש 20

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר: 

סוג נכס דירה
ישוב ראשון לציון
כתובת רחוב חיל החימוש 20
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 18.8.20, 12:00
גוש 2717
חלקה 6
תת חלקה 24
חדרים 4
מרפסות 1
גודל 109.24 מ"ר
קומה 6
הערות רכישת זכויות בנכס המהווה דירה בת 4 חדרים בקומה השישית בשטח של כ-109.24 מ"ר + מרפסת לא מקורה בשטח של כ- 6.75 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא