התמחרות אינטרנטית -בית מגורים צמוד קרקע דו משפחתי בגן יבנה מכונס נכסים
15.9.20

1. הנכס יימכר במצבו הנוכחי (AS - IS) והח"מ לא תהא אחראית לכל פגם ו/או נזק בנכס ו/או אי התאמה. על המציע חלה החובה לבדוק כל פרט הנוגע לנכס,

לרבות מצבו המשפטי, הפיזי, התכנוני, אפשרויות ומגבלות הבנייה, חיובי המס החלים ולרבות רישומו במנהל האזרחי יו"ש,

בחברה המשכנת, וברשות המקומית, הכל על אחריותו המלאה של המציע ללא כל אחריות מצד הח"מ. 

2. אין הח"מ מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא והיא שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם כל מציע בנפרד

או עם מספר מציעים יחדיו או לערוך תחרות בין המציעים או לבטל ההזמנה להציע הצעות והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של הח"מ. 

3. לח"מ תהיה הזכות להאריך את התקופה לקבלת ההצעות ו/או להפסיק את המכר בכל שלב שהוא וכן הזכות לנהל מו"מ במקביל

גם עם גורמים שלא הגישו הצעה. כונסת הנכסים לא תשלם דמי תיווך. 

4. תוקף הסכם המכר שייחתם עם הרוכש אשר יוכרז כזוכה במכרז יהיה מותנה וכפוף לאישור תיק הוצל"פ שמספרו 503807-07-19

וכן לאישור בימ"ש השלום בתיק פש"ר 32931-04-20 ובתיק פש"ר 2243-05-20. 

5. ככל שיידרשו פרטים נוספים ניתן יהיה לפנות לקבלתם בדוא"ל בלבד: office@dauberlaw.co.il. 


 יעל דאובר, עו"ד - כונסת נכסים

 מרח' ארלוזורוב 111, תל אביב

 טל': 03-6917191


לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד הדס מזרחי מי. דאובר ושות' משרד עוה"ד בטלפון 03-6917191

בית מגורים צמוד קרקע דו משפחתי, גן יבנה, רחוב בן גוריון 47

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר: 

סוג נכס בית מגורים צמוד קרקע דו משפחתי
ישוב גן יבנה
כתובת רחוב בן גוריון 47
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 13.9.20, 11:00
גוש 556
חלקה חלק מחלקה 45
גודל 200 מ"ר
הערות בית מגורים צמוד קרקע דו משפחתי בשטח של כ – 200 מ"ר ברוטו בנוי + מרפסות פתוחות בק"א כ – 38 מ"ר) הבנוי על שטח של כ – 363 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא