התמחרות אינטרנטית - חנות בכפר סבא מכונס נכסים
23.11.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל

1. תאור המקרקעין:

 חנות בשטח של 20 מ"ר + יחידת מרתף בשטח של כ- 28 מ"ר הממוקמת בקומת הקרקע במבנה הכולל מגורים מעל לקומת הקרקע המסחרית הידועה כגוש 6439 חלקה 276 תת חלקה 5 (480/905 חלקים) אשר נמצאת ברחוב אברהם קרן 36, כפר סבא. (להלן – המקרקעין או הנכס).

2. על המציע לבדוק את המצב הפיזי והתכנוני של הנכס.

3. עלות חוזה רכישה (להלן - חוזה הרכישה) עליו יידרש המציע לחתום יימסר בתמורה לסך של 236 ₪ כולל מע"מ.

4. כונס הנכסים יחתום על חוזה הרכישה רק לאחר קבלת אישור בית המשפט המחוזי מרכז.

5. הח"מ אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.

6. הח"מ שומר את הזכות לנהל מו"מ בכל שלב שהוא עם כל המציעים ביחד או אחד או יותר מהם בנפרד ולקיים תחרות בין המציעים.

הח"מ יהיה רשאי לפרסם הזמנות נוספות להציע הצעות לרכישת הנכס.

7. המכירה כפופה לאישור בית המשפט המחוזי מרכז.

8. מציע שיחזור בו מהצעתו, תחולט ערבותו כפיצוי מוסכם.

 

  ערן רייף, עו"ד, כונס נכסים ברוכשטיין, רייף, רוהר ושות' עורכי דין

  רחוב ז'בוטינסקי 9, בני ברק

  מגדל הכשרת הישוב קומה 22

  טל: 03-5609455 פקס: 03-5609450חנות, כפר סבא, רחוב אברהם קרן 36

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר: 

סוג נכס חנות
ישוב כפר סבא
כתובת רחוב אברהם קרן 36
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 15.11.20
גוש 6439
חלקה 276
תת חלקה 5 (חלקים 480/905)
גודל 20 מ"ר
הערות חנות בשטח של 20 מ"ר + יחידת מרתף בשטח של כ- 28 מ"ר הממוקמת בקומת הקרקע במבנה הכולל מגורים מעל לקומת הקרקע המסחרית הידועה כגוש 6439 חלקה 276 תת חלקה 5
(905/480 חלקים) אשר נמצאת ברחוב אברהם קרן 36 ,
כפר סבא. (להלן – המקרקעין או הנכס)

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא