מכירה פומבית 29 כתבי יד, מכתבי רבנים ואדמורי"ם, עותקים מיוחסים, ספרים נדירים, ספרים משנות הר' והש' חב"ד, כלי כסף, ציורים, חפצי יודאיקה, ועוד...
13.9.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רח' בירנבוים 25 בני ברק
עמלת בית המכירות 23% . + מע"מ.
ללא תוספת עמלה על תשלום בכרטיס אשראי.
שימו לב!! לא ניתן לבטל הצעה לאחר הגשתה!
חובה !!! לשלם ולאסוף את הפריטים תוך 15 יום.
טל': 03-6884688. 058-4497126. 052-8844820
המכירה הסתיימה

פריט 153:

לוט 8 ספרי קודש.

מחיר פתיחה:
$ 180
עמלת בית המכירות: 23% לפרטים נוספים
מע"מ: 17% על העמלה בלבד

לוט 8 ספרי קודש.
 
• קונטרס 'שארית יעקב', על גפ"ת ועה"ת. לרבי יעקב אריה ב"ר חיים מרדכי. ונלווה בסופו קונטרס חשוב 'אמרי נועם' לרבי אריה לייב אב"ד וואלפא שהיה חתן הרב רבי חיים מוואלפא – הידוע, שהיה מגדולי תלמידי הרב המגיד ממעזריטש ופרש אח"כ מן דרך החסידות – ראה ע"כ באורך בס' 'כתבים' לאביש שור, עמ' 368 ואילך. ירושלים, תרמ"ג.
• 'חמשה חומשי תורה', עם הפטורות ומגילות. זולצבאך, תר"ג(1843).
• ספר 'יסוד ושורש העבודה', לרבי אלכסנד זיסקינד מהוראדנא. ווארשא, תרי"ד(1854).ללא כריכה.
• ספר 'רמב"ן על התורה', פרעשבורג, תקצ"ט(1839). עם חותמות של קלויז ישן וחדש בהאמבורג, חותמות הכרב מרדכי יעקב וורקול מקובנה, וחתימת בעלים שלו.
• 'מדרש רבה', על ספר שמות. ווארשא, תר"ג(1843). חותמת מכלוף אדרעי, טבריה, פלישתינא. כריכות מנותקות.
• ספר 'דקדוקי רש"י' על פי' רש"י עה"ת. יוזעפאף, תרל"ח(1878).
• ספר 'מכלל יפי', חידושים עה"ת לרבי יחיאל מיכל מושקין. סאנט לואיז, תרע"ו(1916).
• קונטרס 'אור מתוק', עה"ת, כרך רביעי, פרשיות ויצא, וישלח. לרבי ישראל בנימין לביא -לעמפערט. ירושלים, תרנ"ו(1896).
מפרט: גדלים ומצבים משתנים.
מחיר פתיחה: $180