התמחרות אינטרנטית - דירה בכפר סבא מכונס נכסים
12.11.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רחוב ראול וולנברג 18, תל אביב
1. מוזמנות בזאת הצעות לרכישת זכויות בדירת גן שפרטיה כדלקמן:  
דירה מס' 2 ברחוב זהבי דוד 18, בקומת הקרקע, בת 5 חדרים, בשטח של כ- 125 מ"ר וכן גינה צמודה בשטח של כ- 90 מ"ר,
מחסן ושתי חניות (להלן, יחד: "הדירה").
2. הדירה ממוקמת בשכונת "כפר סבא הירוקה" ("הזמר העברי"), המאופיינת בבנייה חדשה. הבניין בו מצויה הדירה הושלם בשנת 2012.
3. הדירה נמכרת במצבה "AS IS". על כל מציע לבדוק את כל הפרטים המשפטיים, האדריכליים, ההנדסיים והתכנוניים המדויקים הרלוונטיים לנכס זה
על אחריותו ועל חשבונו.
4. ניתן לקבל / להוריד את קובץ מסמכי המכר מאת משרד כונס הנכסים (באמצעות פניה לכתובת הדוא"ל הרשומה להלן), אשר כוללים טופס הצעה,
5. הצעות לרכישת הנכס יש להגיש באופן פיזי למשרד כונס הנכסים, לא יאוחר מיום 10/11/2020 בשעה 13:00.
על המציע להגיש טופס הצעה בליווי הסכם חתום וכן שיק בנקאי בגובה 10% מסך הצעתו לפקודת "לשכת ההוצאה לפועל בתל אביב,
תיק 521167-08-15" (להלן: "הפיקדון"). מציע שהצעתו תתקבל והוא יחזור בו מהצעתו או לא יעמוד בה, יחולט הפיקדון שהפקיד.
הגשת הצעה באופן המפורט לעיל מהווה תנאי להשתתפות בהתמחרות.  
6. התמחרות אינטרנטית תיערך ביום 12/11/2020 בשעה 13:00 באמצעות אתר האינטרנט "בידספיריט".
ניתן להשתתף בהתמחרות באמצעות טלפון נייד/מחשב אישי/הגעה פיסית למשרד הח"מ.
7. המכירה אינה כפופה לדיני המכרזים וכונס הנכסים אינו חייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא,
והוא יהיה רשאי לנהל התמחרות בין המציעים או חלקם, לפי שיקול דעתו.
8. כונס הנכסים יקיים סיור בדירה עבור המתעניינים.
תאריך הסיור בנכס יהיה ב-02/11/20 שעה 17:00
לקבלת מועד הסיור ניתן לפנות למר דור רוזנפלד ממשרד כונס הנכסים,
הח"מ, בטל': 03-5689000 וכן בדואר אלקטרוני: dorr@apm.law.
9. המכירה כפופה לאישור כבוד רשם ההוצאה לפועל בתל אביב (תיק 521167-08-15).

עו"ד ארז חבר
כונס הנכסים
ממשרד עמית, פולק, מטלון ושות'
רחוב ראול ולנברג 18, תל-אביב
טל': 03-5689000; פקס: 03-5689001
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל דור רוזנפלד, מתמחה מעמית, פולק, מטלון ושות' | משרד עורכי דין בטלפון 03-5689000

דירה, 5 חדרים, כפר סבא, ברחוב זהבי דוד 18/2

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר: 

סוג נכס דירה
ישוב כפר סבא
שכונה כפר סבא הירוקה (הזמר העברי)
כתובת ברחוב זהבי דוד 18/2
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 10.11.20, 13:00
גוש 6429
חלקה 2
חדרים 5
גודל 125 מ"ר
חניה יש
מחסן יש
הערות דירה מס' 2 ברחוב זהבי דוד 18, בקומת הקרקע, בת 6 חדרים, בשטח של כ- 125 מ"ר וכן גינה צמודה בשטח של כ-90 מ"ר, מחסן ושתי חניות(להלן, יחד: "הדירה").

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא