התמחרות אינטרנטית - דירה בראשון לציון ממנהל ההסדר
10.9.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 עם ועולמו 3 (בית הראל) ירושלים

 1.על המציע לחתום על טופס הצעה ועל חוזה מכר בנוסח שהוכן מראש במשרדו של הח"מ.

ההצעה שלא תתקבל על גבי טופס ההצעה ובהתאם לתנאים המפורטים בה, לא תתקבל.

2. ניתן לקבל פרטים אודות הנכס לרבות תיק למתעניין הכולל את מסמכי המכר בתיאום עם הח"מ.או להורידו מכאן

3.מובהר כי תנאי התשלום נקבעו מראש והם מפורטים בטופס ההצעה ובחוזה המכר.

4.את ההצעות יש להגיש במשרדו של הח"מ לא יאוחר מיום 06/09 בשעה 15:00

5.לכל הצעה תצורף המחאה בנקאית בשיעור של 10% מסכום הכולל של ההצעה.


עו"ד גיל אפרתי , מנהל ההסדר

רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול , ירושלים טל: 02-6523322

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל יואב בר-אור מגיל אפרתי ושות' משרד עורכי דין בטלפון 02- 6523322

דירה, 3 חדרים, ראשון לציון, רחוב ירושלים 45א דירה מספר 9

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר: 

סוג נכס דירה
ישוב ראשון לציון
שכונה שכונת רמב"ם
כתובת רחוב ירושלים 45א דירה מספר 9
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 6.9.20
גוש 3930
חלקה 333
תת חלקה 11
חדרים 3
גודל 63.7 מ"ר
קומה 3 מתוך 7

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא