תאריך אחרון להציע הצעות - נכס מקרקעין בתל אביב מבא כח
10.9.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 עם ועולמו 3 (בית הראל) ירושלים

  הח"מ בתפקידו כבא כוח הבעלים, מזמין בזה הצעות לרכישת בניין מגורים ומסחר ברחוב אלנבי 83 א' הידוע כגוש 6937 חלקה 13

1. הנכס יימכר כתפוס ובמצבו כפי שהוא (  WHERE IS AS IS)

2. על המציע לחתום על טופס הצעה ועל חוזה מכר בנוסח שהוכן מראש במשרדו של הח"מ.

3. ניתן לקבל פרטים אודות הנכס לרבות תיק למתעניין הכולל את מסמכי המכר בתיאום עם הח"מ.

4.את ההצעות יש להגיש במשרדו של הח"מ לא יאוחר מיום 10/09 בשעה 15:00.

5. לנוסח המלא של המודעה שפורסמה ניתן להוריד מכאן

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל יואב בר-אור מגיל אפרתי ושות' משרד עורכי דין בטלפון 02-6302101

בניין מגורים ומסחר, תל אביב - יפו, רחוב אלנבי 83 א'

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס בניין מגורים ומסחר
ישוב תל אביב - יפו
כתובת רחוב אלנבי 83 א'
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 10.9.20, 15:00
גוש 6937
חלקה 13

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא