מכירה פומבית 41 חלק ב' פריטי קודש נהדרים במחירים שהרוכשים קובעים
15.9.20
ישראל
 רחוב פתח תקוה 16, רוממה סנטר (קומה 2 במעלית) ירושלים
המכירה הסתיימה

פריט 102:

לוט ספרי החתם סופר חלקם נדירים

נמכר ב: $40
מחיר פתיחה:
$ 10
הערכה:
$100 - $200
עמלת בית המכירות: 20%
מע"מ: 17% על העמלה בלבד
תגיות:

לוט ספרי החתם סופר חלקם נדירים
1) תשובות חתם סופר – וויען תרכ"ב – חותמות נדירות מביהמ"ד של חורבת רבי יהודה החסיד בירושלים העתיקה – רישום ששיך לביהמ"ד שערי ציון.
2) חידושי חתם סופר עלסוגיא דמוקצה ומסכת ביצה – מהדורה ראשונה מכת"י – עם ביאורים לחתם סופר מהג"ר משה אפרים מייזליש – פיעטרקוב תרנ"ח
רישומים רבים וחותמות שהספר שייך לביהמ"ד פה סטראפקוב – כמו כן חתימות רבות שלא נבדקו
3) ספר פרי יוסף – על מסכת מכות – מהג"ר יוסף פאנצר מדרוהביטש – דראהביטש תרנ"ז
ספר נדיר מיוחד. – ספר זה כרוך עם ספר מספר 2
4) תשובות חתם סופר – חלק אבן העזר – ווין תרנ"ו
חתימות וחותמות רבי צבי הירש הכהן
5) תשובות חתם סופר – חלק שישי – וויען תרמ"ב
חותמות רבי צבי הירש הכהן רב דביהמ"ד...
6) תשובות חתם סופר – חלק אורח חיים – וחלק יורה דעה עם שער נפרד
7) תשובות חתם סופר – חלק חושן משפט – וחלק אבן העזר – וחלק שישי – כל אחד בשער נפרד
8) ספר תורת משה על התורה – כל החלקים – נדפס ע"י הג"ר שמעון סופר מערלוי
פרעסבורג תרמ"א
מצב טוב חסר שער לחלק בראשית
9) כתב סופר על מסכת חולין – מהג"ר אברהם שמואל בנימין סופר – המו"ל בנו הג"ר שמעון סופר אב"ד ערלוי
בודאפעסט תרצ"ח
10) חוט המשולש – תולדות החתם סופר ורעק"א – דראהביטש תרס"ח